19.8.18

37. Komunikacja interpersonalna

37. Komunikacja interpersonalna


Człowiek aby żyć zgodnie ze swoją naturą powinien przebywać wśród innych ludzi. Samotność jest w dużej większości przypadków stanem nieprzyjemnym i sprawia cierpienie (więcej o samotności - KLIK!). Jedną z największych wad samotności jest to,że "nie ma do kogo otworzyć ust". A każdy potrzebuje tego,żeby wyrażać swoje potrzeby,oczekiwania, dzielić się swoimi radościami i smutkami. Więc aby nie być samotnym należy tworzyć relacje z innymi ludźmi. Do tego potrzebna jest nam komunikacja, czyli wymiana informacji między minimum dwoma osobami - nadawcą i odbiorcą. Nadawca nadaje komunikat w celu przekazania informacji odbiorcy, którego zadaniem jest odebrać ten komunikat. Tak działa skuteczna komunikacja i choć może wydaje się to oczywiste,że tak powinno to działać to jednak warto zaznaczyć,że niestety nie zawsze tak jest i to często prowadzi do nieporozumień, których efektem są rozpady relacji - np. związku. Ludzie często rozstają się, ponieważ "nie potrafili się dogadać". To właśnie nieskuteczna komunikacja jest tego przyczyną.

Komunikacja interpersonalna dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest komunikacja werbalna, czyli ten rodzaj, który najbardziej kojarzy się nam ze słowem "komunikacja". Zwłaszcza komunikacja ustna - czyli po prostu rozmowa,przemówienie; przekazanie informacji drugiemu człowiekowi/innym ludziom przy pomocy słowa. Drugim typem komunikacji werbalnej jest komunikacja pisemna - czyli listy,notatki oraz w przypadku współczesnych czasów ich odpowiedniki online - e-mail, sms, wiadomość na komunikatorze. Również post,który właśnie czytasz może być przykładem tego typu komunikacji.

Drugim rodzajem komunikacji interpersonalnej jest komunikacja niewerbalna, czyli przekazanie komunikatu nie przy pomocy słów ale "mowy ciała". Komunikacja niewerbalna uzupełnia i wzbogaca werbalną. W odwrotną stronę myślę,że nie mogłoby to działać. Bo gdyby tak coś pokazywać i ewentualnie wplatać słowa to prędzej była by to gra w kalambury niż efektywna komunikacja. Jednym z elementów komunikacji niewerbalnej jest nasza mimika - ruchy mięśni twarzy i oczu,dzięki którym możemy wyrazić emocje takie jak np. szczęście,smutek, strach czy gniew. Oprócz użycia twarzy i oczu możemy również przekazać komunikaty przy pomocy gestów i ruchów ( pantomimika). Czego przykładem jest gestykulowanie podczas rozmowy, zaciskanie dłoni w pięść czy ruchy głową uzupełniające nasze TAK lub NIE. Kolejnym elementem komunikacji niewerbalnej jest intonacja głosu - można mówić spokojnie lub nerwowo , głośno lub cicho,w zależności od sytuacji i rodzaju przekazywanego komunikatu. Duże znaczenie w komunikacji niewerbalnej ma również kontakt wzrokowy i odległość od rozmówcy. Im bliższą więź czujemy z rozmówcą tym odległość od niego będzie mniejsza. Natomiast jeśli kogoś nie lubimy lub boimy się tej osoby to automatycznie będziemy starali się zachowywać jak największy dystans.

Tak mniej więcej wygląda kwestia komunikacji od strony teoretycznej, w wersji trochę skróconej, żeby każdy mógł dowiedzieć się najistotniejszych informacji.

Na koniec jeszcze kilka informacji bardziej praktycznych, trzy podstawowe rady - co robić,żeby nasza komunikacja była udana :


  1. JASNY KOMUNIKAT - Zarówno komunikacja werbalna jak i niewerbalna są ważne. Ale warto używać przede wszystkim tej werbalnej, niewerbalna może ją uzupełniać. Przewaga form komunikacji niewerbalnej może utrudnić odbiór komunikatu Tu warto wspomnieć jako przykład o schemacie często przypisywanemu kobietom - czyli tzw. "foch" czy inny gest i na pytanie o przyczynę tego odpowiedź - domyśl się! Jeżeli chcemy się z kimś skutecznie porozumieć to musimy postarać się jak najlepiej przekazać komunikat, nie robić tego w taki sposób,żeby ktoś się musiał domyślać. 
  2. AKTYWNE SŁUCHANIE - czyli zainteresowanie i skupienie się na tym, co dana osoba chce nam przekazać. Warto na ten czas zrezygnować z innej czynności, utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą, zadawać pytania dodatkowe, ale nie przerywać rozmówcy bez powodu i co jakiś czas potakiwać na znak,że słuchamy i przyjmujemy komunikat.
  3. KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA - Kiedy nasz rozmówca skończy przekazywanie informacji, my przyjmiemy ten komunikat, przychodzi czas na informację zwrotną , dzięki której wyrażamy nasze zdanie i potwierdzamy,że albo zrozumieliśmy to,co ktoś chciał nam przekazać albo nie zrozumieliśmy lub nie zrozumieliśmy w pełni i dajemy okazję doprecyzować komunikat nadawcy. Ważne by nie stosować w informacji zwrotnej technik blokujących jak np. zmiana tematu. 

Czy często zdarzają Ci się problemy z komunikacją interpersonalną? 

Z czego Twoim zdaniem one wynikają?